Nový multifunkční sál v Mostě

Nový multifunkční sál v Mostě. Koncerty, divadla, přednášky, kvízy.
Prostor je využíván i pro nahrávání velkých hudebních těles v rámci nahrávacího studia Ponte records.
Vstupenky je možné zarezervovat na telefonních číslech +420602467736 nebo +420720540846 a zakoupit v předprodeji v nahrávacím studiu Ponte records na adrese Moskevská 12, Most.
*
*